BLOG
jegyzőknek informatikáról közérthetően Jegyzőként csatlakozzon a Dokumentumtár Facebook oldalához, hogy ne maradjon le a legfrissebb informatikai postjainkról!

A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény megalkotása mögött az volt az alapvető szándék, hogy minden kormányzati elektronikus ügyintézés egy központi rendszerre épülve működjön, így gyorsítva meg az ügyintézés menetét.

Az erre épülő ún. e-per rendszernek a kötelező használata már a fent említett törvény által bekerült a polgári perrendtartásba, de többször is halasztásra került.

Az 1952. évi III. törvény módosításaként született 2015. évi CCXII. törvény alapján 2016. július 1-től a közigazgatási szervek (valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek) kötelesek elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. Ez azt jelenti, hogy ha a fél jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a jogi képviselő részére.

A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.
Ennek megvalósulása érdekében a hivataloknak két elektronikus nyomtatványt kell elérhetővé tenniük a honlapjukon, melyek a következők:
K01 nyomtatvány – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
P26 nyomtatvány – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

A jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

A keresetlevelet az alperesnek a bíróság így is papír alapon kézbesíti, de onnantól kezdve az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél minden beadványt és bizonyítékot csak elektronikus úton nyújthat be (természetesen kivétel ez alól, ha a papír alapú bizonyítéknak éppen a lényege veszne el ez elektronikus benyújtással vagy ha egyébként a digitalizálás aránytalan nehézséggel járna).

Ha a perben a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolattartó a beadványát nem elektronikusan terjeszti elő – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – keresetlevél esetében a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan és úgy kell tekinteni, hogy nyilatkozatot egyáltalán nem tesz. [Pp. 394/I.§ (1) bekezdése]

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik és az elektronikus úton kapcsolatot tartó a beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság a fenti jogkövetkezményen felül az elektronikus úton kapcsolatot tartót pénzbírsággal sújtja és a bírósági iratot papír alapon kézbesíti. [Pp. 394/I.§ (2) bekezdése]

Kapcsolódó jogszabályok:
83/2012.(IV.21.) Korm. Rendelet
14/2002.(VIII.1.) IM rendelet (Büsz)